dijous, de gener 17, 2008

laie CCCB a l'Avui

De nou sortim al suplement Cultura del diari Avui, on destaquem un dels primers quatre títols d'Accent Editorial:

Friedrich Nietzsche respon quatre preguntes a Ecce homo que recorren la seva vida i la seva obra: per què és tan savi, per què és tan llest, per què escriu llibres tan bons i per què és un destí. Un torrent de passió i de convicció que, segons explica el filòsof i traductor Josep Maria Terricabras al pròleg, esdevé la millor introducció a la resta de la seva obra. Nietzsche ens n’ofereix els trets fonamentals tot situant-los en la seva biografia, a més a més d’explicar les motivacions i circumstàncies dels seus llibres.


La lectura sorprendrà els qui encara arrosseguin molts dels prejudicis causats per la manipulació que va patir posteriorment,
començant per la pròpia família. Nietzsche va acabar Ecce homo quan es trobava en un moment de gran activitat i lucidesa, poc abans de patir la crisi que escapça definitivament una trajectòria indispensable per conèixer el pensament
contemporani.