dilluns, d’agost 04, 2008

Cent bilions de poemes

Deu pàgines. Un sonet a cada pàgina. Cada vers és una tira de paper. Els versos es poden combinar entre sí i sempre donen com a resultat un sonet perfecte en ritme i rima. El nombre total de combinacions possibles és de cent bilions, Cent mille milliards de poèmes, de Raymond Queneau.

Les investigacions més estranyes de l'Oulipo tornen a impulsar la imaginació gràcies a les noves tecnologies.

Per exemple, hi ha moltes pàgines web que generen poemes a partir de l'artefacte de Queneau:

Cent mille milliards de poèmes

Cent mille milliards de poèmes

Com a precedent de la literatura digital, no faltarà a la bibliografia que estem preparant per a
Kosmopolis 2008.