dijous, de juliol 01, 2010

Representar la realitat II

Una bona manera de comprendre coses i fets complexos és per mitjà de la representació gràfica o de la representació gràfica de les relacions amb altres coses i fets. Visual Aid i Visual Aid 2 són un viatge ple de sorpreses a través del temps i de l’espai: comparacions entre la Ruta 66 i el Transiberià, entre The Beatles i The Rolling Stones, entre les regions vinícoles de França i Itàlia, etc. Una gran font d’idees per aplicar-les a gairebé qualsevol cosa.
Informational Diagram Collection recull les propostes més agosarades a l’hora de representar informació, des de estadístiques de tota mena a fulletons explicatius d’electrodomèstics.

Icoon Comunicator és un llibret que amb tot d’icones d’objectes i situacions que pot ser molt útil quan viatgem a un lloc i no coneixem la llengua que s’hi parla: assenyalar amb el dit la icona adequada pot ser molt útil i evitar malentesos.